Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent wordt aangemoedigd met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.… Lees verder

kfHein fondsen

De kfHein fondsen geven financiële steun aan Utrechtse organisaties en instellingen binnen de werkvelden monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk.   Lees verder